समाज कल्याण विभागाची काही स्थित्यंतरे
Last Updated On Apr 7 2010 3:35PM
[ Printable Version ]ppt6.jpg
  • Article 46
    अनुच्छेद ४६ - राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष का...