२००१ अनुसूचित जाती - जिल्हानिहाय लोकसंख्या
Last Updated On Apr 8 2010 4:34PM
[ Printable Version ]राज्यातील अनुसूचित जातीतील लोकसंख्या जनगणने २००१ नुसार

 

.क्र.

जिल्हा

लोकसंख्या

मुंबई शहर

१८३,४६९

मुंबई उपनगर

४०१,५६९

ठाणे

३३९,७२०

रायगड

५३,६६७

रत्नागिरी

२४,५१५

सिंधुदुर्ग

३८,५३६

एकूण मुंबई विभाग

१०४१४७६

नाशिक

४२६,५१६

धुळे

१०९,१०२

नंदुरबार

४१,४१२

१०

जळगांव

२८६,७७७

११

अहमदनगर

४८४,६८५

एकूण नाशिक विभाग

१३४८४९२

१२

पुणे

७६१,८५७

१३

सातारा

२४६,११०

१४

सांगली

३१३,४७४

१५

सोलापूर

५७८,१२३

१६

कोल्हापूर

४४९,६४१

एकूण पुणे विभाग

२३४९२०५

१७

बुलढाणा

२४१, ६२३

१८

अकोला

१६८,४४७

१९

वाशिम

१६२,६६३

२०

अमरावती

४४६,६२३

२१

यवतमाळ

२५२,८०२

एकूण अमरावती विभाग

१२७२१५८

२२

नागपूर

६९६,४६१

२३

वर्धा

१५८,६३०

२४

भंडारा

२०१,९४९

२५

गोंदिया

१६७,६९९

२६

चंद्रपूर

२९६,९२७

२७

गडचिरोली

१०८,८२४

एकूण नागपूर विभाग

१६३०४९०

२८

औरंगाबाद

३७६,१८१

२९

जालना

१८१,०१७

३०

बीड

२८१,२४०

३१

परभणी

१५२,४६३

एकूण औरंगाबाद विभाग

९९०९०१

३२

हिंगोली

१००,६९७

३३

नांदेड

४९८,१९६

३४

उस्मानाबाद

२४५,७९०

३५

लातूर

४०४,२५१

एकूण लातूर विभाग

१२४८९३४

राज्य एकूण

९८८१६५६

 

  • Article 46
    अनुच्छेद ४६ - राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष का...