गट १: कृषी व संलग्न सेवा
Last Updated On Apr 13 2010 5:07PM
[ Printable Version ]yojana1.jpg

yojana3.jpg

yojana5.jpg

yojana4.jpg

yojana7.jpg

 yojana6.jpg

yojana8.jpg

yojana9.jpg

 

yojana10.jpg

yojana11.jpg

yojana12.jpg

 

 

  • Article 46
    अनुच्छेद ४६ - राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष का...