आमचे प्रेरणास्थान
Last Updated On Feb 18 2011 4:35PM
[ Printable Version ]ch_ShahuMaharaj.JPG     Mah_Phule.JPG     Savitribai_phule.JPG     

छ. शाहू महाराज     म. ज्योतिबा फुले       सावित्रीबाई  फुले     

                                    Dr_Ambedkar.JPG

                                    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

  • Article 46
    अनुच्छेद ४६ - राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष का...