मागासवर्गीय कल्याण
Last Updated On Mar 21 2011 5:37PM
[ Printable Version ]मोटार वाहनचालक प्रशिक्षण योजना


 

 ज्येष्ठ नागरिकांना ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र  देणेबाबत.

 

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना शासकीय रुग्णालयातून विनाशुल्क सेवा देण्याबाबत. 

 

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील युवकांसाठी सैन्य व पोलीस भरती पूर्ण प्रशिक्षण केंद्र सुरु करणे.

 

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन उभारण्याबाबत.
 

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरू करण्यात यावयाच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन या इमारतीच्या बांधकामाचे नकाशे व अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.
 

शाहू फुले आंबेडकर दलित वस्ती विकास व सुधारणा अभियान दरवर्षी राबविणेबाबत.

 

राजर्षी शाहू महाराजांचा जन्मदिवस सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा करण्याबाबत.

   

 

दलित वस्ती सुधारणा योजना अनुदानाच्या रकमेमध्ये वाढ करण्याबाबत.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Article 46
    अनुच्छेद ४६ - राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष का...