योजनेत्तर योजना सन-२००६-०७ ते २०१०-११
Last Updated On Dec 22 2010 3:17PM
[ Printable Version ]  • योजनेत्तर योजनांचा योजनानिहाय  अहवाल २००६-०७

 

  • योजनेत्तर योजनांचा योजनानिहाय  अहवाल २००७-०८

 

  • योजनेत्तर योजनांचा योजनानिहाय  अहवाल २००८-०९

 

  • योजनेत्तर योजनांचा योजनानिहाय  अहवाल २००९-१०

 

  • योजनेत्तर योजनांचा योजनानिहाय  अहवाल २०१०-११
  • Article 46
    अनुच्छेद ४६ - राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष का...