शासन निर्णय
Last Updated On Dec 15 2010 12:12AM
[ Printable Version ] Under Construction

 

 

  • Article 46
    अनुच्छेद ४६ - राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष का...