व्यवस्थापकीय संचालक
Last Updated On Apr 6 2010 4:33PM
[ Printable Version ]१. महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ
 
    पत्ता : सुप्रीम शॉपिंग सेंटर, गुलमोहर क्रॉस मार्ग क्र. ९, जे.व्ही.पी.डी. स्कीम, जुहू, मुंबई-४९.
 
    फोन : २६२००३५१, २६२०२८५२
 
२. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, मुंबई
 
    पत्ता : २२ बी. कल्याणी केंद्र, अशोकवन, हनुमान टेकडी, आराधना बिल्डिंगसमोर, बोरीवली (पूर्व), 
    मुंबई - ४०००६६.
 
    फोन : २८९७७२७३, २८९६९११४
 
३. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार महामंडळ, मुंबई
 
    पत्ता : १९/२१, मनोहरदास रस्ता, फोर्ट, मुंबई - १.
 
    फोन : २२०४९१०३, २२०४४१८६
  • Article 46
    अनुच्छेद ४६ - राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष का...